Drets Imatge Personal

L’escola disposa a internet d’un espai web (www.cpdesemparats.info), administra comptes en instagram i facebook, i edita una revista digital “Què passa?” on s’informa i es fa difusió de les seues activitats escolars.

Tanmateix, en el mateix sentit, participa en fòrums, jornades, cursos... En aquests espais, tan virtuals com físics, es poden publicar o difondre imatges i/o gravacions en les quals apareguen alumnes realitzant les activitats esmentades.

Igualment, elabora materials educatius que poden ser compartits amb la resta de families de la classe o de l'escola, en els que poden apareixer imatges de la xiquets o el xiquet, en activitats habituals de la classe o el pati. 

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei orgànica 1/82, el Centre demana el consentiment a les famílies per poder publicar fotografies o emetre vídeos on apareguen els seus fills i filles.

Entenem, en tot moment, que aquestes imatges s'usen solament amb finalitat educativa. En cap cas amb finalitat comercial, ni se cediran a tercers amb cap finalitat. 

Es realitzen fotos i gravacions pels fins i mitjans esmentats

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com